biogrāfija

1971 piedzimu jelgavā

1973 - 1977 olaines plastmasas pārstrādes rūpnīcas bērnu dārzs

1978 - 1987 olaines 1. vidusskola

1988 - 1992 poligrāfijas mākslas arodvidusskola, ofsetiespiedējs

1993 - 1995 sietspiedējs

1996 - 1997 pārdevējs un vadītāja vietnieks, dus

1998 - 2007 vadītājs, dus

2007 bakalaura grāds, lma

2009 maģistra grāds, lma

2014 maģistra grāds, lma (mākslas zinātne un kultūras vēsture)

dzīvoju un strādāju olainē