attēldarbi

attēldarbi

pasaule visu laiku attēlojas.

par attēliem sarakstīti dažādi teksti. attēldarbos pārsvarā izmantoti dažādu filozofu teksti.

mūzikā tiek spēlēts pēc partitūras. attēldarbos pasaules attēli ņemti kā partitūras. šīm partitūrām nav zināms autors. tās nav papildinātas vai miksētas ar citiem attēliem. atsevišķos gadījumos tajās kāda daļa tika noklusēta.  attēlojot galvenā uzmanība tika pievērsta intonācijai. (attēldarbi nav kompozīcijas.)

izmantoto attēlu piemērotību attēlošanai noteica to atbilstība tekstiem. tekstu fragmenti izmantoti kā attēlu paraksti. tekstu nosaukumi un autori atrodami darbu nosaukumos.

arturs bērziņš

09/2015

 

olainē

olaines vēstures un mākslas muzejā

09.11. - 08.12.2016

rīgā

galerijā māksla xo

17.12.2015-19.01.2016

izstādes skats rīgā māksla xo galerijā izstādes skats olainē olaines vēstures un mākslas muzejā izstādes skats rīgā māksla xo galerijā