(bez nozīmes)

Sērija izstādīta Olaines vēstures un mākslas muzejā solo izstādē. Un arī grupas izstādē festivālā Survival kit.

Sērijas iecere radās iepriekš veiktu ekspedīciju laikā. Tajās pētīju Latvijas ainavas. Noskaidrojās, ka ir interesantas vietas. Tām nebija nekādas nozīmes. Vismaz nozīmes nebija skaidri formulējamas. Šīs vietas nebija apskatāmas tuvumā. Tad tās mainījās. Izzuda. Tās bija pieejamas tikai no liela attēluma. Skatāmas no viena paugura uz otru. Lai interesējošo vietu izpētītu tuvumā būtu nepieciešams lidaparāts. Tajās bija kaut kas neiespējams, neaizsniedzams.  Tās nevarēja arī sadzirdēt. 

survival kit tabakas fabrikā survival kit tabakas fabrikā survival kit tabakas fabrikā