cenas tīrelis (redzamā daļa)

cenas tīrelis (redzamā daļa)

Latvijas Dabas muzejs

29.09. - 17.10.2010

Cenas tīreli sāku vizuāli pētīt pirms septiņiem gadiem. Pastaigās veikti 250 kilometri. Uzņemti 2300 foto attēli. Sastapti aļņi, bebri, stirnas, zaķi utt. Pētījumi notikuši visos gadalaikos. Projekta mērķis bija uzzīmēt konkrētu teritoriju. Tās permanento stāvokli. Attēli pārzīmēti iespējami precīzi. Izstādei ir dokumentāls raksturs. Gala skatei izvēlēti 54 attēli. Atlasītos attēlus noteica to atbilstība projekta mērķim. Ar izstādi nekas nav gribēts pateikt, bet tikai parādīt. Visiem darbiem ir vienāda pamatne. No koka. Tam uzlīmēts audekls. Grunts slānī izmantoti alabastrs, pelni, degusi zemsedze, kūdra. Zīmējuma slānī ogle, kas iegūta no bērza zariem un saknēm, kā arī purva rāva. Materiāli iegūti Cenas tīrelī (izņemot alabastru).   

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem Cenas Tīreļa teritoriju var iedalīt divās daļās. Vienā noteikts dabas liegums, bet otrā atļauta saimnieciskā darbība. Līdz ar to izstādei ir divas daļas. Pirmā atklājas, kā mierīga. Gandrīz nemainīga. Harmoniska un skaista neskarta daba. Retums. Unikalitāte. Otrā parādās, kā degradēta teritorija. Daudz brutāla spēka lietošanas pēdas. Dedzināšanas sekas. Nogrūsta zemes virskārta. Koku sakņu kalni. Aršana. Notekgrāvji. Mirusi ainava.   Šo dažādo pretstatu rezultātā rodas fantastiska aina, kura, lai arī neticama, nav izdomāta.

Arturs Bērziņš

izstādi atbalsta:

vkkf

skats no izstādes 1

skats no izstādes 2

skats no izstādes 3