rodamība

1.   Piemēram, filosofijā mašīnas tiek traktētas, kā ķermeņa paplašinājums. Protēzes. Tās paplašina ķermeņa lietošanas iespējas. Atvieglo darbu; arī aizsargā ķermeni. Tai pat laikā tajās vienmēr ir kas mistisks. Pat ar zināšanām fizikā un ķīmijā tās saglabā sevī ko pārdabisku. Visdrīzāk vainojams ir tas, kā tās mums parādās. Dīvainā tēlainībā. Tajās ir konstatējams arī skaistais. Īpatnējs mašīnu skaistais.

 

2.   Rodamība ir mašīnu apcere. Mašīnas tika atlasītas pēc to pielietojamības. Tās attiecas uz ķermeņa vai lietu pārvietošanas (pārvietošanās) jomu. Visi darbi ir atvasināti no subjekta personīgās pieredzes. Ievērojot personības attīstības hronoloģiju.

 

3.   Pieci izstādītie darbi nav radīti. Tie ir radušies. Kaut kam rodoties kaut kas gāja bojā.

 

 

4.   Rast šai gadījumā var zināmu sapratni par atsevišķām mašīnām vai atsevišķiem to  mezgliem.

 

 skats izstādē skats izstādē skats izstādē