skaņu darbi

cilvēki nodarbojas ar dažādām lietām
manuprāt vērtīgākais no tā ir zemkopība lopkopība zvejniecība un amatniecība
pēc minētajām nodarbībām vērtīgākais ir mākslas
bet no visām mākslām vislielāko gandarījumu sniedz mūzika
mūziku veido skaņas
katrā izstādes darbā ir refleksija par skaņu / skanējumu / skaņas telpu / vai skaņas instrumentu
refleksija veikta ar tekstuālu un vizuālu attēlu palīdzību
skaņu atlase subjektīva